Vastuullisuus

Olemme osa kansainvälistä Molex-konsernia, ja yrityksemme toiminta perustuu konsernimme ohjeistuksiin ja standardeihin. Vastuullisella innovoinnilla Molex pyrkii luomaan arvoa asiakkaillemme ja vähentämään samalla resurssien kulutusta. Keskittymällä ympäristöprioriteetteihin, yhteisöihin, joissa toimimme päivittäin sekä työntekijöihimme takaamme, että vastuullisuus on kaiken Molexin toiminnan ytimessä.

Molexin lähestymistapaa vastuullisuuteen ohjaa sitoutuminen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin periaatteisiin.

Lisää Molex Stewardshipistä pääset lukemaan klikkaamalla alla olevaa logoa.

EHS – mitä se tarkoittaa?

Environment eli ympäristö osa-alue sisältää mm. jätehuoltoon, kierrätykseen ympäristövaikutusten ja päästöjen, sekä energian, veden ja materiaalien kulutuksen hallintaa.

Health eli terveys osa-alueessa keskitytään mm. työterveyshuoltoon, ergonomiaan ja työhyvinvointiin.

Safety (Security) eli turvallisuus puolestaan käsittelee mm. työsuojelua, paloturvallisuutta, sekä toimitilaturvallisuuteen liittyviä asioita.

EHS-politiikka

Tietoisuuden ja vastuuntunnon lisääminen
• Koulutamme henkilöstöä jatkuvasti.


Työterveys ja työturvallisuus
• Työterveys- ja työturvallisuustoimintamme päämääränä on taata turvallinen työpaikka koko henkilöstölle.

• Sitoudumme nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä.

Jatkuva parantaminen ja suorituskyvyn arvioiminen
• Kehitämme järjestelmällisesti uusia tapoja parantaa toimintaamme.

Energiatehokkuus
• Asetamme energiatehokkuudelle tavoitteet ja ylläpidämme lakisääteistä energiatehokkuusjärjestelmää.


Viranomais- ja asiakasvaatimusten sekä sitovien velvoitteiden täyttäminen
• Noudatamme toimintaamme kohdistuvaa lainsäädäntöä, sitovia velvoitteita, viranomaismääräyksiä sekä asiakasvaatimuksia.

Ympäristönsuojelu
• Olemme tunnistaneet toimintamme ympäristönäkökohdat, joista aiheutuvan ympäristökuormituksen minimoiminen on olennainen osa toimintaamme.

Työturvallisuus

Noudatamme Molexin maailmanlaajuista turvallisuuskäytäntöä sekä Kochin turvallisuusvisiota. Työntekijöidemme ja yhteisöjemme turvallisuus ja hyvinvointi ovat meillä etusijalla, aina.

Medical & Pharma segmenttimme turvallisuus visiostamme korostaa sitoutumistamme tavoittelemaan jatkuvasti parempaa ympäristö-, terveys- ja turvallisuusosaamista. Lisäksi sitoudumme ylläpitämään soveltuvia turvallisuusnormeja ja parhaita käytäntöjä, jotka suojaavat työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia sekä kaikkia toimitilojamme vierailijoita loukkaantumisilta ja riskeiltä.

Sitoudumme myös nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Olemme mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa -foorumin toiminnassa.

Jätteiden kierrätys

Ensisijaisena tavoitteenamme on vähentää syntyvän jätteen määrää minimoimalla tuotannon hukkaa. Kun jätettä kuitenkin syntyy, pyrimme ohjaamaan kaiken kierrätettävissä olevan jätteen materiaalina hyödynnettäväksi. Lajittelemme ja toimitamme kierrätykseen suurimman osan tuotannon käytössä olevista muoveista ja jätteistä. Materiaalit, joita ei voida kierrättää, ohjataan ensisijaisesti energiana hyödynnettäväksi minimoiden sekajätteeksi päätyvien jätteiden määrää.

Ympäristövastuu

Molexilla olemme sitoutuneet käyttämään resursseja vastuullisesti. Resurssien kulutuksen vähentäminen ei hyödytä ainoastaan ympäristöä, vaan uskomme, että se johtaa parempaan kokemukseen asiakkaillemme, työntekijöillemme ja koko yhteisölle. Tätä varten Molex pyrkii vuoteen 2030 mennessä parantamaan energiatehokkuutta 15 prosenttia ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjen intensiteettiä 15 prosenttia.

Tehtaan ympäristöjärjestelmä perustuu ISO14001:2015-standardiin. Olemme tunnistaneet toimintamme ympäristönäkökohdat, joista aiheutuvia ympäristövaikutuksia pyrimme pienentämään jatkuvasti. Laadimme joka vuosi EHS-ohjelman, jossa määritämme ympäristötavoitteet, joiden toteutumista seuraamme ympäristömittarien avulla. Seuraamme esimerkiksi kierrätysastetta ja jäteindeksejä, energiatehokkuutta sekä veden- ja sähkönkulutusta.

Teemme jatkuvasti työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Olemme mukana Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa, jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- sekä palvelualalla. Energiatehokkuuslain mukaisesti teemme joka neljäs vuosi suuren yrityksen energiakatselmuksen, jossa tunnistetaan mahdollisia energiansäästökohteita.