Ura Medisizella

Katso avoimet työpaikat

Tule osaksi innovatiivista joukkoamme

Olemme lähes 700 ammattilaisen työyhteisö Joensuun kupeessa Kontiolahdella. Osana Molex-yhtiötä palvelemme lääketeollisuuden ja terveysteknologia-alan asiakkaita tarjoamalla tuotesuunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluita. Valmistamme tuotteita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua.
Meillä on erilaisia tehtävänimikkeitä reilut 160, tarkoittaen että tarvitsemme monien eri alojen osaajia lukuisiin erilaisiin työtehtäviin ja kiinnostavaan uraan.


Perusperiaatteemme

Nämä koko Koch-konsernia koskevan Princible Based Management® -johtamisfilosofian (PBM) kahdeksan periaatetta määrittävät meidät organisaationa. Näiden periaatteiden mukainen toiminta on olennaista kaikkia hyödyntävän positiivisen kierteen aikaansaamiseksi.

1. Rehellisyys

Olemme rohkeita ja toimimme aina rehellisesti.

2. Vastuullisuus ja vaatimuksen-mukaisuus

Otamme muiden oikeudet asianmukaisesti huomioon. Asetamme turvallisuuden etusijalle. Edistämme ympäristöystävällisyyttä ja noudatamme kaikkia lakeja ja määräyksiä. Pysähdymme, mietimme ja kysymme.

3. Principled Entrepreneurship™

Noudatamme yhteisen hyvän periaatetta. Luomme asiakkaille ja yhteiskunnalle erinomaista arvoa, luoden sitä samalla myös yritykselle. Autamme tekemään Kochista ensisijaisen kumppanin asiakkaillemme, työntekijöillemme,
tavarantoimittajillemme, yhteisöille ja muille tärkeille sidosryhmille.

4. Muutos

Muutamme itseämme ja yritystä. Etsimme, kehitämme ja hyödynnämme visioita, strategioita, menetelmiä ja tuotteita, joiden avulla voimme luoda parasta arvoa.

5. Asiantuntemus

Hankimme kaikista mahdollisista lähteistä parasta asiantuntemusta parantaaksemme suoritustamme. Jaamme osaamistamme oma-aloitteisesti. Kyseenalaistamme ja
vaadimme kyseenalaistamista johdonmukaisesti ja kunnioittavasti.

6. Nöyryys

Olemme nöyriä ja älyllisesti rehellisiä ja suhtaudumme tosiasioihin rakentavasti. Tunnistamme vahvuutemme, rajoitteemme ja työpanoksemme ja muodostamme niiden perusteella hyvän itsetunnon. Pidämme itsemme ja muut vastuussa näiden vaatimusten noudattamisesta.

7. Kunnioitus

Kohtelemme kaikkia rehellisesti, kunnioittavasti, arvostavasti ja ymmärtävästi. Huomioimme eri näkökulmia, kokemuksia, kykyjä, tietoja ja taitoja, jotta voimme hyödyntää erilaisuuden voimaa.

8. Itsensä toteuttaminen

Olemme elinikäisiä oppijoita ja tiedostamme mahdollisuutemme:
tämä on välttämätöntä merkityksellisyyden saavuttamiseksi. Kun toteutamme itseämme, käsittelemme tosiasioita paremmin, kohtaamme tuntemattomia asioita rohkeammin, ratkaisemme
ongelmia luovasti ja autamme muita menestymään.

Avoinna olevat Medisize Oy:n työpaikat:

Tarjoamme opiskelijoille kasvua ammattilaiseksi

Etsitpä sitten harjoittelu- tai päättötyöpaikkaa tai kesätyötä, tarjoamme lukuisia mahdollisuuksia eri alan opiskelijoille ammatilliseen kehitykseen ja portin työelämään. Voit erikoistua oman alasi osaajaksi työssäoppimisella tai kerätä kansainvälistä kokemusta rotaatio-ohjelmamme kautta.

Muovialalla on töitä enemmän kuin tekijöitä

Joensuun seudun muoviala on kasvanut tasaisesti ja työntekijöille on enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Phillips-Medisize on hyvin merkittävä työnantaja alueella ja se tekee laajaa yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa.